15 March, 2015

ผมกลับมาแล้วนะครับ...

ลืมไปเลยว่ายังมี blog นี้อยู่ หลังจากทิ้งร้างไปกว่า 5 ปี หลายๆอย่างรอบๆตัวเปลี่ยนไปเยอะมาก ตั้งใจว่าจะกลับมาปัดฝุ่นขัดสนิมเพื่อเริ่มที่จะเขียนใหม่อีกครั้ง ตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีผลกระทบกับผู้คนจำนวนมาก นวตกรรมใหม่ๆ หรือแนวความคิดที่ที่อาจเปลี่ยนโลกได้ ไม่อยากจำกัดตัวเองกับเรื่องโฆษณาและการตลาดที่ผมได้ข้ามผ่านจุดนั้นมานานพอสมควร และปัจจุบันเราหาอ่านและศึกษาได้มากมายจากกูรูรุ่นใหม่ๆในอินเตอร์เน็ต
สิ่งที่ผมกำลังให้ความสนใจในปัจจุบันกลับเป็นเรื่องของนวตกรรมการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกและสังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ