19 May, 2009

จะโฆษณากับคนแก่ได้ยังไงนะ...

มาดูวิธีที่จะสื่อสารแบบ(แหวก)แนว ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกับกลุ่มสูงวัย งานนี้ได้รางวัล Grand Clio ในด้าน Innovative Media ด้วยนะ