14 June, 2007

Web 2.0 ในระดับองค์กร


มีการทำการสำรวจเพื่อดูว่าในระดับองค์กรต่างๆมีการนำ web 2.0 ประเภทไหนมาใช้งาน บังเอิญผมไปเห็นข้อมูลนี้น่าสนใจเลยนำมาให้ดูกัน อย่างน้อยก็ดีใจที่กว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทต่างๆที่ไปสำรวจ มีการใช้ blog หรือตั้งใจที่จะใช้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า รายละเอียดอ่านดูได้ที่นี่ครับ

ข้อมูลจาก eMarketer.com