02 April, 2006

สำหรับคนที่ไม่ชอบอยู่บ้านดู TV

มาดูไอเดียใหม่ๆ ที่เหมาะกับการพูดกับคนที่ไม่ชอบอยู่กับบ้าน และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามสถานบันเทิง เป็นเกมส์แบบ Interactive ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วม และไม่จำกัดว่าต้องอยู่บนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น6 comments :